Samen elke dag wijzer worden

Gedragsprotocol Kanjertraining

Het doel van dit protocol is het duidelijk maken welk gedrag er op school gewenst is, teneinde een gezond en veilig schoolklimaat te handhaven voor alle betrokkenen. Een ieder behoort zich zo veilig te voelen binnen de school, dat hij/zij ongewenst gedrag durft te melden. Bij overschrijding van de in dit protocol genoemde grenzen treedt het gedragsprotocol in werking. Het protocol geldt voor alle leerlingen van groep 1 t/m 8.

Klik hier voor het gedragsprotocol versie november 2021