Wij zijn nu ook te volgen via facebook:
https://www.facebook.com/bshetnoorderlicht/
Basisschool het Noordelicht en de Stichting Samenscholen, voor beter onderwijs in Nicaragua.
             


Voor nieuwe ouders en leerlingen

Op deze website kunt u informatie vinden over onze school. 
Als u echt de sfeer wilt proeven en weten wat er op school gebeurt kunt u beter een afspraak maken om eens langs te komen. Dat kan door te bellen met nummer 076 5871948 of te mailen naar 
noorderlicht@markantonderwijs.nl


SNAPPET (oefenen op een tablet).
Vanaf dit jaar werken we in de   groepen 5 t/m 8 met Snappet.
Dat betekent dat alle kinderen in de klas een tablet hebben waarmee ze spelling, woordenschat en begrijpend lezen kunnen oefenen..
Zowel kinderen als leerkrachten zijn super enthousiast.

Engels voorlezen!

Om een filmpje te zien van kinderen uit groep 6 die een Engels boek voorlezen klikt u  hier.


Oefenmateriaal en interessante sites voor ALLE groepen vindt u hier:
www.cmagarry.yurls.net

Wij werken hard om van alle kinderen sterren te maken, we willen ze elke dag laten stralen!

 
  
   Welkom op het Noorderlicht

    295 enthousiaste kinderen
    (uit ongeveer 185 gezinnen)
    32 enthousiaste medewerkers,
    ( jong en oud, vrouw en man)
    en veel helpende handen van ouders;
                                                            Onze kernwoorden zijn;
                                                             veiligheid
                                                             verantwoordelijkheid
                                                             vernieuwing
                                                             veelzijdigheid
                                                             communicatie
                                                         Dat is het Noorderlicht

Belangrijk voor u om te weten is dat wij GEEN postcodebeleid voeren.
ALLE kinderen die basisonderwijs kunnen volgen zijn bij ons welkom!


Engels in alle groepen

De Engelse taal wordt steeds meer onderdeel van de samenleving. Daarom wordt sinds het schooljaar 2009-2010 in alle groepen (1 t/m 8) bij ons op school Engelse les gegeven. Kinderen vinden het erg leuk en in de brugklas van het voortgezet onderwijs blijkt steeds dat onze leerlingen erg goede resultaten halen bij Engels.

Ook English te volgen via facebook:
https://www.facebook.com/English-at-Het-Noorderlicht-Breda-350657688470785/
 
Noorderlicht toekomstgericht !

Gebruikmakend van de modernste technieken bereiden we onze leerlingen voor op hun toekomst. Daar hoort wat ons betreft ook de typevaardigheid van kinderen bij. In de groepen 6 t/m 8 bieden wij daarom typevaardigheidlessen aan.
Via onze website krijgt u een indruk en een kijkje in onze school. Ook informeren wij u graag in een persoonlijk gesprek over onze manier van werken en het omgaan met elkaar.                      .

Heeft u desondanks nog vragen of wilt u reageren, dan kunt uw reactie richten naar: noorderlicht@markantonderwijs.nl

Basisschool het Noorderlicht
Cornelis Florisstraat 25
4827 CN  Breda. Tel. 076 5871948


 
Wij zijn nu ook te volgen via facebook:
https://www.facebook.com/bshetnoorderlicht/